Wystawy

  1. Indywidualne
  2. Zbiorowe


Indywidualne

Wystawa w Jeleniej Górze "EMPIKu" na Antresoli 30.06.1988r. Wystawa w WDK w Opolu w 1987r.


Zbiorowe