DE
EN
PL
jesteś tutaj:
Biografia

Biografia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Bronisław Kolbuch 1926 - 2007

 
 
  1. Początki - lata 50te i 60te
  2. Okres dojrzałości artystycznej - lata 80te i 90te


Początki - lata 50te i 60te

Malarstwo Bronisława Kolbucha cechuje rozmach. Rozmach ten uwidaczniał się już w fazie szkicowania i rysowania. Artysta nie bał się dużych formatów. Duże formaty płótna stanowiły dla niego szczególne wyzwanie i wyzwalały zapał i pasję aby osiągnąć zamierzony cel. Pierwsze duże formaty pojawiły się po 1956r.  Artysta nie używał znanych wówczas technik rzutowania zdjęcia na płótno przy pomocy epidiaskopu. Do zachowania proporcji twarzy wystarczało mu pewne oko i wprawna ręka. Pomocniczo rysował niekiedy siatkę linii równoległych i prostopadłych, która tworzyła małe prostokątne pola pokrywające zdjęcie. Tę siatkę w odpowiedniej proporcji przenosił później na płótno. Na niektórych starych zdjęciach zachowały się jeszcze takie nanoszone przez malarza siatki (zob. zdjęcie poniżej).

 
Obraz szkicował pewnymi zamaszystymi ruchami ręki. Postacie na obrazach oddane były wiernie z zachowaniem wszelkich proporcji. W roku 1956 powstał też inny znaczący dla twórczości artysty obraz dużego formatu „Ostatnia wieczerza” – kopia słynnego fresku Leonarda da Vinci. Przez ponad 22 lata obraz wisiał na ścianie w mieszkaniu artysty, w nieistniejącym już dziś budynku przy Placu Wolności 4 w Namysłowie. Po przeprowadzce artysty wraz z rodziną na ul. Łączańską nie było dla niego miejsca w mieszkaniu w bloku i obraz został przekazany parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie gdzie zdobił ścianę jednego z pomieszczeń na plebanii. W latach późniejszych (lata 70-te i 80-te ubiegłego wieku) duże formaty pojawiały się w jego twórczości co pewien czas. Związane to było z konkretnymi zamówieniami od klientów. Były to często zamówienia na prace o treści religijnej np. postać Jezusa „Jezu Ufam Tobie”, „Święta Faustyna”, „Ojciec Pio”, portrety Ojca Świętego Jana Pawła II. Większość z nich zamawiana była przez księży na potrzeby okolicznych parafii. Największym malowidłem na płótnie jest dekoracja żłobka Dzieciątka Jezus w kościele parafialnym w Namysłowie przedstawiająca Jerozolimę. Ma ona wymiary ok. 3 x 5 m i przez wiele lat była eksponowana w jednej z bocznych kaplic w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Do jej namalowania konieczne było zbudowanie rusztowania W tworzeniu pracy pomagali synowie malarza Grzegorz Kolbuch i Józef Kolbuch. Blejtrama w czasie malowania stała na posadzce kościoła a górna krawędź opierała się balustradę chóru (organów).


Okres dojrzałości artystycznej - lata 80te i 90te
  Idż na Górę